what does steroids do to your body most home runs in a season without steroids what is gear steroids anabolic steroids price steroids reddit ronnie coleman before steroids gyno steroids steroids online
Yazar: Can Taneli | Sayfa 2 | Prof. Dr. Can TANELİ
what does steroids do to your body most home runs in a season without steroids what is gear steroids anabolic steroids price steroids reddit ronnie coleman before steroids gyno steroids steroids online
Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Yazar: Can Taneli

Created with Sketch.

Gece İdrar Kaçırma

Gece İdrar Kaçırma Gece işemesi veya uykuda işeme daha doğru bir isimlendirmedir. Yatak ıslatma suçlayıcı bir ifadeolduğundan kullanılmamalıdır. Gece uykuda işeme, 5 yaşını geçmiş çocukların, gece veya gündüzuyurken kontrol edemediği çiş yapma durumunu anlatan bir sağlık problemidir. Gündüz uyanıkkenidrar kaçırma durumundan çok farklı bir durumdur. Gece işemesi (enürezis) hastalığında beraberindesık sık idrar gitme, ani sıkışma…
Devamı

Gündüz İdrar Kaçırma

Gündüz İdrar Kaçırma Gündüz idrar kaçırma, idrarın uygun olmayan yer ve zamanda istem dışı olarak kaçırılmasıdır. İdrarkaçırma alerjiden sonra çocuklarda en sık görülen problemdir. Anne ve babalar çevrelerinde kendiçocuklarıyla ilgili sorunları kendileri de çocukluklarında yaşamışsa veya benzer sorunları başkaailelerden de duyduklarından işeme sorunları sık görülen bir problem olduğu halde aileler doktorabaşvurmakta gecikebilirler. 4 yaşında ve…
Devamı

Gömülü Penis

Gömülü Penis Penisin yapısal olarak normal olmasına rağmen saran yapılarının bozukluğuna bağlı olarak ortayaçıkan duruma gömülü(burried), gizli(hidden), gizlenmiş(concealed) penis denilmektedir. Gömükpeniste penis gövde yapısı, boyu ve çapı ve yapısal özellikleri bakımından tamamıyla normal bir penisolmasına karşın sünnet derisinin altında saklı kalmış durumdadır. Sadece görüntü olarak küçükgörünmektedir. Genel doktora geliş şikayeti penisin küçük veya gömük(içine kaçan…
Devamı

Sünnet

Sünnet Nedir? Sünnet penisin uç kısmını saran deri tabakasının (preputium)) yaklaşık dörtte üçünün cerrahi yolla kesilip glans penisin ve idrar yapılan deliğin açığa çıkarılması işlemidir. Sünnet derisinin varlığının en önemli nedeni penis başını ve idrar deliğini, bebekliğin ilk yıllarında  bebek bezinin tahrişinden ve idrarın yakıcı etkilerinden korumasıdır.  Yenidoğan bebeklerde sünnet derisi YARARARLARI nedeniyle korunmalıdır. Yenidoğan…
Devamı

Hipospadias

Hipospadias cerrahisinde amaç fonksiyonel ve kozmetik yönden normale en yakın sonucu elde etmektir. Distal hipospadias olgularında kozmetik görüntü daha da önem kazanmaktadır. Normal bir kozmetik görüntü denildiğinde geniş, eliptik, çizgi şeklinde (slit-like) bir meatus, meatusun alt sınırından koronal sulkusa kadar yeterli bir glans kapanması ve ventralde koronal sulkusun altında yeterli bir mukozal yaka normal anatomiye en yakın görünüm için gerekli yapılardır. Anterior hipospadias onarımında kullanılan bütün ameliyat yöntemlerinin başarısı yukarıda tariflenen anatomik yapıların yeterli miktarda oluşturulabilmesiyle ölçülmektedir.

Vezikoüreteral Reflü (kapalı ve açık cerrahisi)

Vezikoürtereal Reflü (VUR) Nedir? Vezikoüreteral reflü, idrarın mesaneden böbreklere geri kaçması demektir. Normalde idrar tek yönlü olarak böbreklerden üreterler yolu ile mesaneye gelir ve kesinlikle mesaneden böbreklere tekrar geri kaçmaz.  Atipik idrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocuklar(E. coli dışı ve 24 saate düşmeyen ateş) reflü açısından incelenmelidir. İnceleme işeme sisto-üretrografisi (VCUG=İSUG =MUSUG anadrol suomi )…
Devamı

Üreteropelvik Darlık (kapalı ve açık cerrahisi)

Üreteropelvik Bileşke Darlığı nedir? Böbrekler tarafından üretilen idrar önce böbrek hunisi (pelvis) adı verilen bölgede toplanır ve ardından üreter adı verilen tüp benzeri yapılarla mesaneye (idrar kesesine) taşınır. Böbrek pelvisiyle üreterlerin birleşim noktasında gelişen darlık üreteropelvik bileşke darlığı olarak tanımlanır. İdrarın böbreklerden üretere akışının bozulmasıyla idrar böbrek pelvisini genişletir ve hidronefroz adı verilen böbrek genişlemesine…
Devamı

İnmemiş Testis (kapalı ve açık cerrahisi)

İnmemiş Testis Nedir ? Bir ya da her iki testiin skrotuma(torbaya) inmemiş olması inmemiş testis olarak adlandırılır. Tıp dilindeki karşılığı Kriptorkidizm’dir. Testislerin  gelişmesi ancak  farklı bir bir yere gitmesine Ektopik testis denilir. İnmemiş testis erkek çocuklarda en sık görülen doğumsal problemlerden biri olup, yaklaşık olarak doğan her 100 erkek bebekten 3-4 tanesinde görülebilir.  İnmemiş testis…
Devamı

Kasık Fıtığı

Kasık Fıtığı (İnguinal Herni) Nedir?  Anne karnında testis aşağıya inerken, yapışık olduğu karın zarını bir kendisi ile birlikte torbalara sürükler. Sonuçta karın boşluğunu testis çevresine bağlayan bir kanal oluşur (processus vaginalis). Bu kanal doğum sonrasında kapanır. Eğer kapanmaz ve açık kalırsa bu kanalın içerisine barsaklar girer ve bu barsak kitlesi kasık bölgesi ve torbada şişlik…
Devamı

Hidrosel

Hidrosel(Su Fıtığı) Nedir?  Hidrosel su fıtığı)  testisin etrafındaki kesede sıvı birikmesi anlamına hgh 36iu gelir. Hidrosel  testisi karın içine alpha labs stéroïdes birleştiren doğum öncesi kanalın açık kalması nedeni ile gelişir. 1.5 -2 yaşına kadar  kendi kendine kapanabilir. Hidrosel Doğumsal Bir Hastalık mı?  Su fıtığı doğuştan(konjenital) olabileceği gibi sonradan (edinsel)  olarak meydana gelebilir. Testis anne…
Devamı

Call Now Button