Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Vezikoüreteral Reflü (kapalı ve açık cerrahisi)