Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Sünnet

Created with Sketch.

Sünnet Nedir?

Sünnet penisin uç kısmını saran deri tabakasının (preputium)) yaklaşık dörtte üçünün cerrahi yolla kesilip glans penisin ve idrar yapılan deliğin açığa çıkarılması işlemidir. Sünnet derisinin varlığının en önemli nedeni penis başını ve idrar deliğini, bebekliğin ilk yıllarında  bebek bezinin tahrişinden ve idrarın yakıcı etkilerinden korumasıdır.

 Yenidoğan bebeklerde sünnet derisi YARARARLARI nedeniyle korunmalıdır. Yenidoğan döneminde sünnet işleminin daha kolay ve kansız olması çabuk iyileşmesi gibi nedenlerle SÜNNET YAPILMAMALIDIR. Başka bir deyişle yenidoğan döneminde herhangi bir tıbbi zorunluluk yoksa SÜNNET YAPILMAMASI daha uygundur. 

Küçük bir grup bebekte özellikle vezikoüreteral reflü(VUR)  veya Posterior üretral valv (PUV) hastalıklarımda idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunlara yol açabilmekte ve sadece bu nedenle yenidoğan döneminde bebeklerin küçük bir kısmında sünnet gerekmektedir.

Sünnetin Yararı Nedir? 

Sünnet edilmiş pipinin  temiz tutulması daha kolaydır. Cinsel ilişki ile bulaşan, sfiliz, gonore, herpes ve AİDS gibi hastalıklardan korunmakta önemlidir. HIV enfeksiyonunun endemik olduğu Afrika ülkelerinde hastalık sünnetsiz erkeklerde sünnetli erkeklere göre 8  kat daha fazla görülmektedir. 

Sünnet Nerede ve Kimler Tarafından Yapılmalı?

Sünnet önemli bir cerrahi girişimdir. Her cerrahi işlem gibi en uygun koşulların olduğu ameliyathanelerde  deneyimli uzman cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Çocuğa yapılacak cerrahi işlemin mümkün olduğunca psikolojik travma oluşturmadan, güvenli ve steril  koşullarda  yapılması gerekmektedir.

Sünnet İçin En Uygun Dönem  Hangisidir?

Yenidoğan döneminde sünnet cerrahi açıdan yapılması daha kolay olmasına rağmen tamamen komplikasyonsuz değildir. Yenidoğan döneminde sünnet sonrası yapışıklıklar daha sık görülür. Yenidoğan döneminde sünnet yapılmamasını savunan çocuk ürologlarının   en önemli dayanağı yenidoğan sünneti sonrasında çok sık olarak görülen idrar yapılan deliğin daralmasıdır (meatus stenozu). Ayrıca çocuğun cinsel kimlik gelişimi dönemi olan 3-6 yaşları arasında tıbbi bir zorunluluk olmadıkça sünneti önerilmemektedir. 

Sünnet için İDEAL ZAMAN ARALIĞI 2-3 YAŞ ARASIDIR.  Bu dönemde(2-3 yaş arası)  Sünnet yapıldığında çocuk sünneti hatırlamaz (kötü etkilenmez)  ayrıca 3 yaş civarında tuvalet eğitimini alacağından sünnet sonrası bebek bezi tahrişine bağlı idrar deliği daralması (meatus stenozu) görülmez.

Sünnette Anestezi Yapılmalı mıdır? 

Sünnet basit bir cerrahi işlem değildir. Çocuğun en hassas dolayısıyla en ağrı duyulan bölgesinde uygulandığından mutlaka anestezi altında yapılmalıdır. Genellikle en ideal yaş aralığı olarak önerilen 2-3 yaş arasındaki çocuklarda sünneti ameliyathane koşullarında ve hem  genel anestezi hem de lokal anestezi verilerek uygulanmalıdır. Ancak 7-8 yaşından büyük çocuklara ameliyathanede sadece lokal anestezi uygulanarak da yapılması da mümkündür. 7-8 yaşlarındaki çocuklar sünnet olmayı kendileri isteseler bile sünnetin nasıl yapılacağı konusunda doğru hazırlık ve bilgilendirme yapılmaz ise son dakika korkarak sünnet olmak istemezler. Bu nedenle bu yaşlardaki çocukların da sünnetten olumsuz etkilenmemesi için önce genel anestezi ile uyutulup sonra sünnetten sonrada  uyanma sonrasında 3-6 saat daha ağrı duymaması için  işlem bölgesine lokal anestezi uygulanması gereklidir.