Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Üreteropelvik Darlık (kapalı ve açık cerrahisi)

Created with Sketch.

Üreteropelvik Bileşke Darlığı nedir?

Böbrekler tarafından üretilen idrar önce böbrek hunisi (pelvis) adı verilen bölgede toplanır ve ardından üreter adı verilen tüp benzeri yapılarla mesaneye (idrar kesesine) taşınır. Böbrek pelvisiyle üreterlerin birleşim noktasında gelişen darlık üreteropelvik bileşke darlığı olarak tanımlanır. İdrarın böbreklerden üretere akışının bozulmasıyla idrar böbrek pelvisini genişletir ve hidronefroz adı verilen böbrek genişlemesine neden olur. Üreteopelvik darlık hemen ameliyat gerektirmeyen ve genellikle takip sırasında kendiliğinden gerileyen bir hastalıktır. Takip sırasında bazen böbrek fonksiyonlarında bozulma veya kayıp gelişebilir. Böbreğin idrar üreten bölümünde(parankim) incelmesine neden olan ve böbrek hasarına yol açan darlıklar cerrahi tedavi gerektirir.

Üreteropelvik Bileşke Darlığın Nedenleri Nelerdir?

Bu hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Darlığın doğum öncesi dönemde böbreğin oluşumu sırasında geliştiği düşünülmektedir. Bazen böbreğin damarlarından birinin bu bölgenin üzerinden geçmesi ve bileşkeyi daraltması nedeniyle de oluşabilir. 

Üreteropelvik Darlık Tanısı Nasıl Konulur?

Hamilelik sırasında yapılan ultrasonografi daha bebek doğmadan böbrek sorunlarını gösterir. Son yıllarda doğum öncesi yapılan ultrasonların yaygınlaşması ve sıklaşması nedeniyle hamilelik sırasında kolayca fark edilmektedir. Bazı çocuklarda doğumdan sonra fark edilebilir. Böbrek şişliği şikayeti ile incelenen hastalarda öncelikle üriner sistem ultrasonografisi, böbrek fonksiyonlarını gösteren kan biyokimyası (üre, kreatinin, elektrolitler) ve gerekirse böbreğin nükleer tetkikleri(sintigrafi)ve işeme filmleri(MSUG-VSUG-İSUG) istenir. 

Üreteropelvik Darlık Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Çocukların çoğunda izlenmesi gereken ve geç cerrahinin geciktirilebildiği bir hastalıktır.  Tıkanıklığın çok şiddetli ve böbreğe zarar verdiği durumlarda erken dönemde de ameliyat gerekebilir. Bazı hastalarda ise cerrahi tedavi gerekli olmayabilir.

Üreteropelvik bileşke darlığı ameliyatı, dar olan üreteropelvik bileşke bölümünün çıkartılması ve üreterin sağlam pelvik dokuya yeniden ağızlaştırılması (pyeloplasti) şeklinde uygulanır. Piyeloplasti açık cerrahi olarak veya kapalı yöntemlerle (laparoskopik) yapılabilir.