Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Biyofeedback Eğitimi

Created with Sketch.

BİOFEEDBACK EĞİTİMİ:

Biofeedback disfonksiyonel işeme, mesane duvar kası, mesane boynu kasları uyumsuzluluğu bozuklukları, az aktif mesane gibi bütün mesane problemlerinde kullanılabilmektedir. Biofeedback tedvisinde amaç, işeme kontrolünde önemli yer tutan pelvik taban kaslarının doğru ve etkin kullanılmasını sağlamaktır. Biyofeedback eğitimi çocuklarda genellikle pelvik taban kaslarının gevşemesi üzerine kurgulanan tedavidir. Biofeedback eğitimi ile çocuğa işemenin istemli kontrolün nasıl olacağı ve gevşemenin nasıl sağlanacağını öğretir.

Deriye yapıştırılan ve idrar tutmaya yarayan kaslardan bilgi almayı sağlayan cihazlarla, çocuğun idrar yaparken farkındalık kazanmasına yönelik bir eğitimidir. Biofeedback tedavisi başlanacak çocuklar pelvik taban kaslarını ayırt edebilmeli, iyi koopere olmalı, motivasyon problemi olmamalıdır. Bu yüzden biofeedback tedavisi uygulanacak olan çocuklar 5 yaşın üstünde olmalıdır. 

Farklı biofeedback tedavi tipleri vardır. 

Üroflovmetrik biofeedback: İşeme esnasında çocuğun akım şekli monitör ekranında izlenmekte ve işeme şekline göre çocuğun yönlendirip istenen şekle en uygun akım şeklini (çan şekli ) oluşturmada çocuğu motive etmektir. Böylece çocuk işeme esnasında işeme eğrisini görerek ekrandan  doğrudan bilgi alır ve düzeltmeler yapabilir. 

Pelvik taban elektromiyografik biofeedback: Bu tedavide amaç işeme kontrolünde önemli bir yer tutan pelvik taban kaslarının doğru ve etkin kullanılmasını sağlamaktır. Teknik olarak perineye eksternal sfinkterin hemen yanına saat 3 ve 9 hizalarına ve diz üzerine kendinden yapışkanlı  elektrotlar yerleştirilir. EMG elektrotlarından alınan bilgi ile idrar tutmya yarayan  sfinkter kaslarının gevşetilmesi öğretilir. BU tedavinin uygulandığı çocuklarda  genellikle işeme sırasında sfinkter kaslarını gevşetemem sorunu olduğundan  genellikle pelvik taban kaslarının gevşemesi üzerine kurgulanan bir tedavidir.

Animasyonlu Biofeedback: animasyonlu  biofeedback tedavilerinde çeşitli bilgisayar animasyonlarından faydalanılır. Animasyon başlatıldıktan sonra, çocuğa ekranda gördüğü balığı idrar tutmaya yarayan kaslar ile yükseltir ve alçaltır. Bunu yapabilmesi için çocuğun perine bölgesindeki kasları yeterince kasması veya gevşetmesi gerekmektedir. Böylece çocuğa idrar tutma kaslarını işeme sırasında gevşetmesini  kontrol etmesini öğretmek amaçlanmaktadır. Çocuklarda kasma çok çabuk öğrenilirken gevşeme daha zor öğrenildiğinden oyunlar 3sn kasma, 30sn gevşeme üzerine programlanmaktadır.

Pelvik taban kaslarını eğitmek için biofeedback tedavisi bazen tek başına yeterli olmamaktadır. İdrar tutmayı sağlayan kasları gevşeten ve içeride artık idrar kalmasını azaltan ilaçlar ile kombine edilmesi gerekebilir. Etkili bir pelvik taban rehabilitasyonu(gevşetilmesi)  biofeedback tedavisinin asıl amacıdır.