Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Üroterapi

Created with Sketch.

ÜROTERAPİ NEDİR?

Üroterapi; alt üriner sistemin dolum ve işeme problemlerini düzeltmeyi amaçlayan bir mesane eğitimidir. Üroterapide alt üriner sistem fonksiyonları düzeltilmesi ilaç ve cerrahi dışı yöntemlerle yapılır. Üroterapi yerine davranışsal tedavi, mesane erehabilitasyonu  veya alt üriner sistem rehabilitasyonu terimleri de kullanılmaktadır.

Üroterapi eğitimi aşağıdaki eğitimlerin tümünü kapsamalıdır. 

Üriner sistemin işlevinin öğretilmesi: Aileye veya çocuğa üriner sistem fonksiyonunu normal işleyişi ve alt üriner sistem sorunlarında oluşan farklılığının anlatılması gereklidir. Bu amaçla çeşitli normal ve anormal üriner sistemi gösteren resimler ve bilgisayar sunumları, bilgisayar animasyonları ve balonlar vs kullanılabilir.

İşeme saatleri : Çocuklara çişi gelmese bile 3 saat aralarla işemesi gerektiği öğretilir. İşemenin ertelenmemesi, idrarın son dakikaya  kadar bekletilmemesi, aşırı sıkışma oluşmadan önce idrara gidilmesi ve yatmadan önce mutlaka işeme öğretilmelidir.  

İşeme pozisyonu: Uygun bir tuvalet postürünün sağlanması, pelvik taban kaslarının yeterli gevşemesini sağlamak  için gereklidir. Klozetli tuvalete işendiğinde  uygun bel ve ayak pozisyonlarında pelvik tabanın gevşetilmesinin nasıl kolaylaştığı öğretilmelidir.

Kabızlığın önlenmesi: Çocuklarda düzenli su içme ve  günlük sıvı alımını arttırılması sağlanmalıdır. Günde içmesi gereken su miktarı öğretilir, kabızlık yapan ve kabızlığı engelleyen yiyecekler öğretilir. Gerektiğinde alışkanlık ve barsak tembelliği yapmayan kabızlık önleyici ilaçlar verilir. 

İdrar kesesini irrite eden yiyecek ve içecekler: Mesane irrite ederek istenmeyen kasılmaların başlamasını sağlayan yiyecek ve içeceklerden kaçınması öğretilir. Çay, kahve, turunçgiller, gazlı ve gazsız kolalı-portakallı içecekler, enerji içecekleri vs birçok yiyecek ve içecek mesanede istenmeyen kasılmaları başlatır sık işemeye neden olur. 

Motivasyon  ve destekleme: Tedavi sırasında asla ceza verilmemeli, sürekli desteklenerek tedaviye bağlılığı sağlanmalı  ve küçük başarıları ödüllendirilmelidir. Böylece çocuğun kendine olan güveni ve inancı arttırılır.