Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Hakkında

Created with Sketch.

Prof. Dr. Can TANELİ

MD, FEAPS, FEAPU

Hipospadias ameliyatını, en ağır formlarında bile fonksiyonel ve kozmetik olarak tamamen normal biir organ yapabildiğimiz için çok yapıyorum ve çok seviyorum…

İnsanların güvenini kaybeden herşeyini kaybeder…


Ailesinden 30’dan fazla hekim yetişmiştir. Annesi, babası, eşi ve kardeşi Profesör Doktordur. Tıp eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak 1984 yılında Tıp Doktoru ünvanını almıştır. Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1992 yılında Çocuk Cerrahisi Uzmanı, 1995 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında ‘Yardımcı Doçent’, 1997 yılında ‘Doçent’, 2004 yılında ‘Profesör ’ünvanını almıştır. İngiltere’de Glasgow Üniversitesi Royal Hospital for Sick Children Hastanesinde ve Kanada’da Toronto Üniversitesi Sick Kids Hastanesinde çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi alanında çalışmalarda bulunmuştur. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde Başhekim ve Başhekim yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında birkaç dönem Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca Celal Bayar Ünivesitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı içinde Çocuk Ürolojisi Bilim Dalının kurucusu ve ilk başkanıdır.  Halen aynı bölümde Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

Mesleki Kurumlara Üyelikler

Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Ulusal Çocuk Ürolojisi Yeterlilik belgelerine sahiptir. Ek olarak Avrupa Çocuk Cerrahisi (FEAPS) ve Avrupa Çocuk Ürolojisi (FEAPU) yeterlilik belgelerini almıştır.

Mesleki İlgi Alanları

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinin kapsadığı tüm alanlarda ameliyatlar yapmaktadır. Özellikle Çocuk Ürolojisi alanında en çok da Hipospadias (Peygamber sünneti ) alanında yoğun bilimsel araştırmaları, makaleleri ve klinik deneyimleri mevcuttur.

En Sık Yaptığı Ameliyatlar

 • Hipospadias (Peygamber sünneti – yarım sünnet) (ağır, orta ve hafif tiplerinin cerrahisi)
 • Vezikoüreteral reflü (kapalı ve açık cerrahisi)
 • Üreteropelvik darlık (kapalı ve açık cerrahisi)
 • İnmemiş testis (kapalı ve açık cerrahisi)
 • Kasık fıtığı
 • Hidrosel
 • Kordon kisti
 • Sünnet ve hatalı sünnet düzeltilmesi
 • İdrar kaçırma sorunlarının düzeltilmesi
 • Kaka kaçırma sorunlarının düzeltilmesi

Uluslarası Organizasyonlara Üyelik

 • EUPSA (Avrupa Çocuk Cerrahisi Derneği) üyeliği
 • IPSO (Uluslararası Çocuk Onkolojik Cerrahi Derneği) üyeliği
 • ESPU (Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği) üyeliği
 • ICCS (Uluslararası Çocuk Kontinans Derneği) üyeliği

Ulusal Organizasyonlara Üyelik

 • TÇCD (Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği) üyeliği
 • UCD (Ulusal Cerrahi Derneği) üyeliği
 • PEDÜRO (Pediatrik Üroloji Derneği) üyeliği

Prof. Dr. Can Taneli, tıp eğitimini Akdeniz Üniversitesinde, Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında tamamlamıştır. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Pediatrik Üroloji Derneği, Fellowship European Association of Pediatric Surgery (FEAPS) ve Fellowship  European Academy of Pediatric Urology (FEAPU) dernekleri üyesidir.  Manisa  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalının kurucusu olup halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.