Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Disfonksiyonel İşeme

Created with Sketch.

DİSFONKSİYONEL İŞEME /DİSFONKSİYONEL BOŞALTMA 

Aşırı aktif mesane nedeniyle tuvalete yetişemeyerek idrar kaçıran çocuklar uzun süre tanı konulup tedavi edilmedikleri taktirde hastalık ileri bir aşamaya geçer ve disfonksiyonel işeme veya doğru bir deyimle disfonksiyonel boşaltma oluşur. Mesanenin  kontrol edilemeyen kasılmaları(aşırı aktivitesi)  nedeniyle idrar kaçıran çocukların yaşı büyüdüğünde genellikle annenin artık idrar kaçırmamaları konusunda baskısına ve zorlamasına maruz kalırlar.  Bunun sonucu olarak pelvik taban kas aktivitesini arttırırlar. Ayrıca mesane boynundaki idrar tutmaya yarayan kaslarını sürekli kasılı durumda tutarlar. Bu sayede idrar kaçırmamayı başarırlar. Ancak bu durumda da işeme sırasında idrar  tutmaya yarayan kasları gevşetemezler. Böylece mesane boşaltma bozukluğu meydana gelir.

Bozulan işeme fonksiyonu nedeniyle idrar akımında azalma veya kesik kesik işeme olur ve mesane tam boşalamaz. Mesanede kalan idrar nedeniyle sık sık idrar yolu enfeksiyonu gelişir, mesane basıncı artar. Artan mesane basıncı nedeniyle idrar yukarıya  böbreklere doğru kaçar. Bu geri kaçmaya veziko üreteral reflü(VUR)  denir. Vezikoüreteral reflü  böbrek fonksiyonlarının bozulmasına kadar ilerleyen bir süreci başlatabilir.

Bu nedenle hastalık çok ilerlemeden kesik kesik işeme görülen çocukların Üroflovmetre/EMG testi yapılarak  erken dönemde disfonksiyonel işeme  tanısının  konulması ve  böbreklere zarar vermeden tedavisi gerekir.