Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Mesane Ultrasonu

Created with Sketch.

MESANE ULTRASONU (Pad scan): portatif mesane ultrasonu ile sıkışma anında ve işeme sonrası idrar ölçümü yapılarak idrar kesesinin fonksiyonel hacmi ve işeme sonrası artık idrar kalıp kalmadığı değerlendirilebilir. Ayrıca portatif ultrason ile pelvik taban kaslarının kasılıp-gevşediği gösterilebilir ve pelvik taban aktivitesi hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Mesane ve pelvik taban ultrasonu ağrısız, rahatsızlık vermeyen, hızlı ve pratik bir testtir. Portatif ultrasonografi kabızlığın değerlendirilmesinde de yaralıdır.  Çocukta rektum çapı (ölçümleri yapılır ve uzun süredir kabız olup olmadığı anlaşılabilir.

MESANE ULTRASONU İLE ÖLÇÜM NASIL YAPILIR? 

İşeme sonrası rezidü (artık) idrar ölçülmesi için en iyi yöntem ultrasonografidir. Mesane ultrasonografsi  ile mesane kapasitesi, mesane içinde işeme sonrası  idrar kalışı(rezidü) mesane duvar kalınlığı ölçümü, yapılabilir. Testin doğru sonuç vermesi için çocuğun aşırı sıkışık olmaması uygun bir ortamda idrarını yapması ve ölçümlerin çocuk idrarını yaptıktan sonra ilk 5 dakika içinde yapılması gereklidir. Ultrasonda barsakların dolu olduğunun görülmesi ve rektum çapınım 3-3,5 cm’den büyük ölçülmesi her yaş için kabızlığın bir göstergesi kabul edilir.