Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Vezikoüreteral Reflü (kapalı ve açık cerrahisi)

Created with Sketch.

Vezikoürtereal Reflü (VUR) Nedir?

Vezikoüreteral reflü, idrarın mesaneden böbreklere geri kaçması demektir. Normalde idrar tek yönlü olarak böbreklerden üreterler yolu ile mesaneye gelir ve kesinlikle mesaneden böbreklere tekrar geri kaçmaz. 

Atipik idrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocuklar(E. coli dışı ve 24 saate düşmeyen ateş) reflü açısından incelenmelidir. İnceleme işeme sisto-üretrografisi (VCUG=İSUG =MUSUG anadrol suomi ) ile yapılır. Bu incelemede ince bir sonda ile mesane yani idrar kesesi radyoopak (ilaçlı) madde ile doldurulur ve skopi(röntgen) altında reflü(geriye kaçma)  olup olmadığı ve derecesi saptanır. Bu tetkik bu alanda  uzmanlaşmış merkezlerde ve pediatrik radyologlar tarafından yapıldığında doğru sonuç veren bir incelemedir.

Vezikoüreteral Reflü Hangi Sorunlara Neden Olur ?

Reflü idrar yolu ve böbrek enfeksiyonlarına ve ileride böbrek hasarına neden olabilir. Geçirilen enfeksiyonlara bağlı, böbreklerde skar(hasar) gelişip gelişmediği böbrek sintigrafisi(DMSA, MAG3) ile anlaşılabilir. Böbrek sintigrafisi tetkiki nükleer tıp labratuvarlarında yapılan bir incelemedir.

Vezikoüreteral Reflü Nasıl Tedavi Edilir ?

Vezikoüreteral reflü küçük yaşlarda tanı almışsa ve yüksek dereceli değilse kendi kendine iyileşebilen bir hastalıktır. Düzelme için beklenirken çocuğun böbrek enfeksiyonu geçirmesine engel olmak önemlidir. Reflü tanısı alan çocukların büyük kısmında koruyucu (profilaktik) antibiyotik başlanarak takip gereklidir. Takip sırasında  düzelmeyen, koruyucu antibiyotiğe rağmen tekrarlayan enfeksiyonları olan ve böbrekte fonksiyon kaybı görülen  çocuklarda cerrahi tedavi gerekir. Vezikoüreteral reflünün  tedavisinde cerrahi( açık ameliyat) kesin çözüm sağlar. Bazı durumlarda endoskopik (kapalı ameliyat) yöntemleri de yeterli olabilir. Uygulaması çok kolay olan bu kapalı yöntemde hasta aynı gün taburcu olmaktadır. Başarı oranı açık cerrahiden biraz daha düşük olsa da hızlı ve kolay bir tedavidir.