Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Yazar: Can Taneli

Created with Sketch.

Az aktif Mesane

AZ AKTİF MESANE Bazı çocuklar çeşitli nedenlerden dolayı işemek istemezler.  Sabah uyandıklarında bile tuvalete gitme ihtiyacı hissetmezler. Günlük işeme sayıları 3’ten azdır. Eski terminolojide tembel mesane de olarak bilinen bu hastalık, nörolojik veya anatomik bir problemi olmayan, büyük kapasiteli mesanesi olan ve karın kaslarını kullanarak ve az sıklıkla işeyen çocuklarda görülen bir boşaltım sorunudur.  Az…
Devamı

Kıkırdama İnkontinansı

GÜLME SIRASINDA (GIGGLE) KAÇIRMA: Genellikle kız çocuklarında görülür. Mesanenin depolama bozukluğudur. Gülme sırasında mesanenin ani ve tamamen boşalması oluşur. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Tedavisinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisinde kullanılan ilaçlar yarar sağlar. Ayrıca İdrar tutmayı sağlayan pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi gerekir. Sadece ilaç tedavisi çok etkili değilken, ilaç tedavisi ve pelvik taban kaslarının…
Devamı

İşeme Erteleme

İŞEME ERTELEME: Çağımızın çocukları, bilgisayar, tablet ve televizyon karşısında çok fazla zaman geçirir veya oyuna dalıp daha fazla oyun oynamak için işemelerini ertelerler. Okullarda tuvaletler kirli olduğu için veya teneffüslerde oyun oynamak için de tuvalete gitmezler. İşeme ertelemede mesanede hiçbir sorun olmadığı halde bu çocuklar, tutma manevralarını kullanarak (örneğin bacaklarını çaprazlayarak,ellerini bacaklarının arasına sıkıştırıp sallanarak)…
Devamı

Mesane Ultrasonu

MESANE ULTRASONU (Pad scan): portatif mesane ultrasonu ile sıkışma anında ve işeme sonrası idrar ölçümü yapılarak idrar kesesinin fonksiyonel hacmi ve işeme sonrası artık idrar kalıp kalmadığı değerlendirilebilir. Ayrıca portatif ultrason ile pelvik taban kaslarının kasılıp-gevşediği gösterilebilir ve pelvik taban aktivitesi hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Mesane ve pelvik taban ultrasonu ağrısız, rahatsızlık vermeyen, hızlı…
Devamı

Üroflovmetri/EMG

ÜROFLOVMETRİ-EMG TESTİ NASIL YAPILIR ? Üroflovmetri işeme bozukluklarının tanısı koymak için kullanılan non-invaziv (ağrılı acılı) olmayan bir testtir. Bu testte çocuklara ağızdan su içmesi söylenir ve çişi gelince tuvalette oturma pozisyonunda terazili bir kaba idrar yaparlar. Bilgisayara bağlı olan bu idrar kabı bize birçok bilgi sağlar. Bu test ile işeme eğrisi idrar akım hızı, idrar…
Devamı

TENS TEDAVİSİ

TENS TEDAVİSİ NEDİR ? Sinir stimulasyonunun etki mekanizması halen tam olarak bilinmemekle birlikte, sakral sinir köklerinin stimülasyonunun, pelvik taban ve mesane arasındaki refleks yollarının modülasyonu sağladığı kabul edilmektedir. Yüzeyel elektrotla sinir stimülasyonu tedavisi genellikle  sakral bölgeden ve basit pilli bir cihaz olan (TENS cihazı) kullanılarak yapılır. Bu tedavi cerrahi bir yöntem değildir ve herhangi bir…
Devamı

Biyofeedback Eğitimi

BİOFEEDBACK EĞİTİMİ: Biofeedback disfonksiyonel işeme, mesane duvar kası, mesane boynu kasları uyumsuzluluğu bozuklukları, az aktif mesane gibi bütün mesane problemlerinde kullanılabilmektedir. Biofeedback tedvisinde amaç, işeme kontrolünde önemli yer tutan pelvik taban kaslarının doğru ve etkin kullanılmasını sağlamaktır. Biyofeedback eğitimi çocuklarda genellikle pelvik taban kaslarının gevşemesi üzerine kurgulanan tedavidir. Biofeedback eğitimi ile çocuğa işemenin istemli kontrolün…
Devamı

Üroterapi

ÜROTERAPİ NEDİR? Üroterapi; alt üriner sistemin dolum ve işeme problemlerini düzeltmeyi amaçlayan bir mesane eğitimidir. Üroterapide alt üriner sistem fonksiyonları düzeltilmesi ilaç ve cerrahi dışı yöntemlerle yapılır. Üroterapi yerine davranışsal tedavi, mesane erehabilitasyonu  veya alt üriner sistem rehabilitasyonu terimleri de kullanılmaktadır. Üroterapi eğitimi aşağıdaki eğitimlerin tümünü kapsamalıdır.  Üriner sistemin işlevinin öğretilmesi: Aileye veya çocuğa üriner…
Devamı

Disfonksiyonel İşeme

DİSFONKSİYONEL İŞEME /DİSFONKSİYONEL BOŞALTMA  Aşırı aktif mesane nedeniyle tuvalete yetişemeyerek idrar kaçıran çocuklar uzun süre tanı konulup tedavi edilmedikleri taktirde hastalık ileri bir aşamaya geçer ve disfonksiyonel işeme veya doğru bir deyimle disfonksiyonel boşaltma oluşur. Mesanenin  kontrol edilemeyen kasılmaları(aşırı aktivitesi)  nedeniyle idrar kaçıran çocukların yaşı büyüdüğünde genellikle annenin artık idrar kaçırmamaları konusunda baskısına ve zorlamasına…
Devamı

Aşırı Aktif Mesane

AŞIRI AKTİF MESANE:Çocuğun mesanesinde yeterince idrar birikmediği halde, ani sıkışma hissi nedeniyle çocuk sık çişegider buna aciliyet hissi denilir. Tuvalete koşturarak gittiği halde az miktarda idrar kaçırmaoluştuğunda buna yetişememe kaçırması denilir. Çoğu zaman klinik belirtilerle tanı konulan buhastalığa aşırı aktif(etkin) mesane denilmektedir. Mesanenin dolumu sırasında ortaya çıkan anormalistemsiz kas kasılmaları vardır. Fonksiyonel mesane kapasitesi yaşa…
Devamı

Call Now Button