Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Kategori: İdrar Kaçırma

Created with Sketch.

Kıkırdama İnkontinansı

GÜLME SIRASINDA (GIGGLE) KAÇIRMA: Genellikle kız çocuklarında görülür. Mesanenin depolama bozukluğudur. Gülme sırasında mesanenin ani ve tamamen boşalması oluşur. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Tedavisinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisinde kullanılan ilaçlar yarar sağlar. Ayrıca idrar tutmayı sağlayan pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi gerekir. Sadece ilaç tedavisi çok etkili değilken, ilaç tedavisi ve pelvik taban kaslarının…
Devamı

İşeme Erteleme

İŞEME ERTELEME: Çağımızın çocukları, bilgisayar, tablet ve televizyon karşısında çok fazla zaman geçirir veya oyuna dalıp daha fazla oyun oynamak için işemelerini ertelerler. Okullarda tuvaletler kirli olduğu için veya teneffüslerde oyun oynamak için de tuvalete gitmezler. İşeme ertelemede mesanede hiçbir sorun olmadığı halde bu çocuklar, tutma manevralarını kullanarak (örneğin bacaklarını çaprazlayarak,ellerini bacaklarının arasına sıkıştırıp sallanarak)…
Devamı

Az Aktif Mesane

AZ AKTİF MESANE Bazı çocuklar çeşitli nedenlerden dolayı işemek istemezler.  Sabah uyandıklarında bile tuvalete gitme ihtiyacı hissetmezler. Günlük işeme sayıları 3’ten azdır. Eski terminolojide tembel mesane de olarak bilinen bu hastalık, nörolojik veya anatomik bir problemi olmayan, büyük kapasiteli mesanesi olan ve karın kaslarını kullanarak ve az sıklıkla işeyen çocuklarda görülen bir boşaltım sorunudur.  Az…
Devamı

Disfonksiyonel İşeme

DİSFONKSİYONEL İŞEME /DİSFONKSİYONEL BOŞALTMA  Aşırı aktif mesane nedeniyle tuvalete yetişemeyerek idrar kaçıran çocuklar uzun süre tanı konulup tedavi edilmedikleri taktirde hastalık ileri bir aşamaya geçer ve disfonksiyonel işeme veya doğru bir deyimle disfonksiyonel boşaltma oluşur. Mesanenin  kontrol edilemeyen kasılmaları(aşırı aktivitesi)  nedeniyle idrar kaçıran çocukların yaşı büyüdüğünde genellikle annenin artık idrar kaçırmamaları konusunda baskısına ve zorlamasına…
Devamı

Aşırı Aktif Mesane

AŞIRI AKTİF MESANE:Çocuğun mesanesinde yeterince idrar birikmediği halde, ani sıkışma hissi nedeniyle çocuk sık çişe gider buna aciliyet hissi denilir. Tuvalete koşturarak gittiği halde az miktarda idrar kaçırma oluştuğunda buna yetişememe kaçırması denilir. Çoğu zaman klinik belirtilerle tanı konulan bu hastalığa aşırı aktif(etkin) mesane denilmektedir. Mesanenin dolumu sırasında ortaya çıkan anormal istemsiz kas kasılmaları vardır.…
Devamı

Gece İdrar Kaçırma

Gece İdrar Kaçırma Gece işemesi veya uykuda işeme daha doğru bir isimlendirmedir. Yatak ıslatma suçlayıcı bir ifadeolduğundan kullanılmamalıdır. Gece uykuda işeme, 5 yaşını geçmiş çocukların, gece veya gündüzuyurken kontrol edemediği çiş yapma durumunu anlatan bir sağlık problemidir. Gündüz uyanıkkenidrar kaçırma durumundan çok farklı bir durumdur. Gece işemesi (enürezis) hastalığında beraberindesık sık idrar gitme, ani sıkışma…
Devamı