Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Kategori: İşeme Tedavisi

Created with Sketch.

Mesane Ultrasonu

MESANE ULTRASONU (Pad scan): portatif mesane ultrasonu ile sıkışma anında ve işeme sonrası idrar ölçümü yapılarak idrar kesesinin fonksiyonel hacmi ve işeme sonrası artık idrar kalıp kalmadığı değerlendirilebilir. Ayrıca portatif ultrason ile pelvik taban kaslarının kasılıp-gevşediği gösterilebilir ve pelvik taban aktivitesi hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Mesane ve pelvik taban ultrasonu ağrısız, rahatsızlık vermeyen, hızlı ve…
Devamı

TENS Tedavisi

TENS TEDAVİSİ NEDİR ? Sinir stimulasyonunun etki mekanizması halen tam olarak bilinmemekle birlikte, sakral sinir köklerinin stimülasyonunun, pelvik taban ve mesane arasındaki refleks yollarının modülasyonu sağladığı kabul edilmektedir. Yüzeyel elektrotla sinir stimülasyonu tedavisi genellikle  sakral bölgeden ve basit pilli bir cihaz olan (TENS cihazı) kullanılarak yapılır. Bu tedavi cerrahi bir yöntem değildir ve herhangi bir…
Devamı

Biyofeedback Eğitimi

BİOFEEDBACK EĞİTİMİ: Biofeedback disfonksiyonel işeme, mesane duvar kası, mesane boynu kasları uyumsuzluluğu bozuklukları, az aktif mesane gibi bütün mesane problemlerinde kullanılabilmektedir. Biofeedback tedvisinde amaç, işeme kontrolünde önemli yer tutan pelvik taban kaslarının doğru ve etkin kullanılmasını sağlamaktır. Biyofeedback eğitimi çocuklarda genellikle pelvik taban kaslarının gevşemesi üzerine kurgulanan tedavidir. Biofeedback eğitimi ile çocuğa işemenin istemli kontrolün…
Devamı

Üroflovmetri/EMG

ÜROFLOVMETRİ-EMG TESTİ NASIL YAPILIR ? Üroflovmetri işeme bozukluklarının tanısı koymak için kullanılan non-invaziv (ağrılı acılı) olmayan bir testtir. Bu testte çocuklara ağızdan su içmesi söylenir ve çişi gelince tuvalette oturma pozisyonunda terazili bir kaba idrar yaparlar. Bilgisayara bağlı olan bu idrar kabı bize birçok bilgi sağlar. Bu test ile işeme eğrisi idrar akım hızı, idrar…
Devamı

Üroterapi

ÜROTERAPİ NEDİR? Üroterapi; alt üriner sistemin dolum ve işeme problemlerini düzeltmeyi amaçlayan bir mesane eğitimidir. Üroterapide alt üriner sistem fonksiyonları düzeltilmesi ilaç ve cerrahi dışı yöntemlerle yapılır. Üroterapi yerine davranışsal tedavi, mesane erehabilitasyonu  veya alt üriner sistem rehabilitasyonu terimleri de kullanılmaktadır. Üroterapi eğitimi aşağıdaki eğitimlerin tümünü kapsamalıdır.  Üriner sistemin işlevinin öğretilmesi: Aileye veya çocuğa üriner sistem…
Devamı