Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Gündüz İdrar Kaçırma

Created with Sketch.

Gündüz İdrar Kaçırma

Gündüz idrar kaçırma, idrarın uygun olmayan yer ve zamanda istem dışı olarak kaçırılmasıdır. İdrar
kaçırma alerjiden sonra çocuklarda en sık görülen problemdir. Anne ve babalar çevrelerinde kendi
çocuklarıyla ilgili sorunları kendileri de çocukluklarında yaşamışsa veya benzer sorunları başka
ailelerden de duyduklarından işeme sorunları sık görülen bir problem olduğu halde aileler doktora
başvurmakta gecikebilirler. 4 yaşında ve daha büyük çocukların, gündüz en fazla 7 defa idrara gitmesi
normal olarak kabul edilir. 8 ve daha fazla idrara gitme normal değildir. Sık idrara gitme ve ani
sıkışma belirtilerinin olması, kaçırma olmasa işeme sorunları açısından bir belirti olarak kabul edilir.
Gündüz idrar kaçırma çocuğun özgüvenini ve psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle,
gündüz idrar kaçırması olan çocuklara mümkün olduğunca erken değerlendirme yapılması ve tedavi
edilmesi gerekmektedir.
Gündüz idrar kaçıran çocuklarda idrar kaçırma dışında aniden idrara sıkışması, tuvalete yetişemeyip
idrar kaçırma, işemeyi başlatama, aşırı sık idrara gitme sorunu da bulunabilir. Ayrıca kesik kesik
işeme, idrar yaparken yanma da görebilir. Gündüz idrar kaçırmaya neden olan pek çok hastalık
vardır.

Gündüz İdrar Kaçırma Kendiliğinden Düzelir Mi?

Gündüz idrar kaçırma problemi erken tanınıp tedavi edilmez ise ilerlediğinde çok ağır sorunlara yol
açabilen bir işeme sorunudur. Gündüz idrar kaçıran çocuklarda iyileşmeyi zamana bırakmak idrar
kaçırma sorunun ağırlaşmasına hatta mesane ve böbreklere zarar vermesine neden olur.
Sadece gündüz idrar kaçırma şikayeti olan çocuk tedavi edilmez ise bu şikayetine zamanla
çamaşırlarına kaka bulaştırma(soiling), kaka kaçırma, idrar yolu enfeksiyonu, vajinal akıntı da
eklenebilir. Gündüz idrar kaçırma sorunu olan çocuklarda özgüven eksikliği ve psikolojik davranış
bozuklukları da başlar ve sorun daha karışık bir sağlık problemi haline gelebilir.
Aşırı aktif mesane, Disfonksiyonel işeme birlikteliklerinde veya az aktif mesane gibi ileri aşama
hastalıklarda mesane işlevini tam olarak kaybedebilir. Daha ileri dönemlerde böbrek hasarları ve
hatta son dönem böbrek yetmezliği oluşabilir. Çocuklarda gündüz idrar kaçırma durumu hafife
alınmamalı ve vakit geçirmeden uzmanına başvurulmalıdır.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda; çocukluk çağında doğru ve yeterli tedavi edilmeyen idrar kaçırma
problemlerinin erişkin dönemlerinde tekrarladığı ve daha önemli böbrek sorunlarına neden olduğu
gösterilmiştir.

Gündüz İdrar Kaçırma İçin Yapılan İncelemeler Nelerdir?

Hikaye: Gündüz idrar kaçırması olan çocuğa ilk önce, kaçırmanın nedenini anlamak için detaylı hikaye
alma gerekir. Hikaye almanın önceden yapılandırılmış bir form ile yapılması daha detaylı bilgiler elde
edilmesini sağlar. Aileye ve çocuğa idrar kaçırma hakkında ne zaman ve ne sıklıkta olduğu sorulur.
Çocukta kabızlığın olup olmadığına dikkat edilmesi çok önemlidir. Ailelerin farkında olmadığı ya da
atladığı en önemli sorunlardan biri de kabızlıktır.

Muayene: çocuğun karın, sırt, omurga ve genital bölgesi incelenir. Fizik muayenenin sonuçlarına
göre çocuklarda en basit ve kolay uygulanan testlerden başlanarak ileri incelemeler yapılır.

Tam idrar tahlili: Tam idrar tahlili ve idrar kültürü ve antibiyotik duyarlılık testi ilk istenen
incelemelerdir.

Kan tahlili: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için istenebilir.
İşeme-hacim çizelgesi: İdrar kaçıran çocukların değerlendirilmesinde ilk yapılacak testlerden biridir.
Aile tarafından doğru bir şekilde doldurulduğunda günde kaç defa idrara yaptığı, en çok ve en az ne
kadar idrar çıkardığı, kaç kez kaçırdığı, işeme-hacim çizelgesi ile elde edilen değerli bilgilerdir.
İşemenin düzgün olup olmadığı Üroflovmetri(idrar akış testi) ve daha iyisi Üroflovmetre/EMG
dediğimiz işeme testi ile anlaşılabilir.


Üroflowmetri(İdrar akış) testi: Bu test uygulaması çok kolay ve hızlı sonuç veren bir testtir.
Çocuklardan su içip idrara sıkıştıktan sonra ve bilgisayara bağlı terazili bir idrar kabına işemeleri
istenir. Bu test ile işemenin şekli, işenen idrar miktarı, işemenin hızı, işemenin süresi hesaplanabilir.
Üroflovmetri testi sırasında çocukları rahatsız edecek ağrılı veya acılı bir işlem yapılmaz.


Üroflovmetri /EMG testi: Üroflovmetri testine ek olarak çocuğun perine bölgesine kendinden
yapışkanlı elektrotlar yapıştırılır ve idrar akış testi yapılırken aynı zamanda pelvik taban kaslarının
durumu(kasılıp gevşediği) değerlendirmek için ölçüm yapılır. İşeme akış testi ile EMG testi eş zamanlı
yapıldığında çocuğun şeme sırasında mesane kasları ile idrar tutmaya yarayan kasları arasında uyum
olup olmadığı veya çocuğun işerken idrar tutmayı sağlayan kaslarını gevşetip gevşetemediği görülür.


Mesane Ultrasonu: portatif mesane ultrasonu ile prevoid-postvoid idrar ölçümü iapılarak idrar
kesesinin hacmi ve işeme sonrası artık idrar kalıp kalmadığı değerlendirilebilir. Ayrıca portatif ultrason
ile pelvik taban kaslarının kasılıp-gevşediği gösterilebilir ve pelvik taban aktivitesi hakkında önemli
bilgiler elde edilebilir. Mesane ve pelvik taban ultrasonu ağrısız, hızlı ve pratik bir testtir.


Rektum Ultrasonu: Portatif ultrasonografi kabızlığın değerlendirilmesinde de yaralıdır. Çocukta
rektum çapı (kalın bağırsağın son bölümü) ölçümleri yapılarakuzun süredir kabız olup olmadığı
anlaşılabilir.


Böbrek ve üriner sistem ultrasonografisi: Ultrasonografi bu alanda özel eğitim almış radyoloji
uzmanları tarafından yapıldığında önemli bilgiler veren bir görüntüleme yöntemidir. Böbrek ve üriner
sistem ultrasonografisi ile böbreklerde büyüme (hidronefroz), böbrek çıkışında genişleme-darlık,
üreterlerde genişleme olup olmadığı, böbrekler ve idrar kesesinin yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler
edinilebilir.


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite kısa tarama testi (SSIPPE): Gündüz idrar çocuklarda incelenmeler
sırasında hiperaktivite ya da dikkat eksikliği fark edilebilir. Şüphelenilen çocuklarda kısa dikkat
eksikliği testi (SSIPPE)uygulanmalıdır. SSIPPE 13 soruluk bir testtir. Şüphelenildiğinde asıl testler çocuk
psikiyatrisi uzmanlarınca istenir. Asıl DEHB testi doktorunun, çocuğun, ailenin hatta öğretmeninin
cevapladığı yüzden fazla sorudan oluşan bir testtir.

Call Now Button